Privacyverklaring Ambitious

Ambitious ('''wij''), gevestigd in Nederland, gevestigd in Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Ambitious acht zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens van het grootste belang. Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking houden we ons aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de "AVG"). Deze Privacyverklaring zet uiteen hoe wij uw gegevens verzamelen en gebruiken, in overeenstemming met de AVG.


In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, en met welk doel wij dat doen. Wij raden u aan deze Privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Deze Privacyverklaring heeft betrekking op onze website, https://www.ambitious.nl en gerelateerde websites en Diensten.


Deze Privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 30 april 2020.


Naam, contactgegevens en de vertegenwoordiger(s) van de organisatie


Ambitious VOF
Leeghwaterstraat 29-06
2811 DT Reeuwijk
T 0182 – 58 69 31
E info@ambitious.nl
KvK: 24.26.73.45


Rechtmatig vertegenwoordigd door:

 • Johan Post – Vennoot
 • Anita Post – Vennoot
 • Leon Hartog – Sales
 • Martin Oostenbrug – Freelance boekhouder


Deze mensen hebben uit naam van hun functie en ten behoeve van de uitvoering van hun werk, toegang tot uw persoonlijke gegevens.


Daarnaast hebben ook toegang tot uw gegevens (dmv een beveiligde https-verbinding):

 • Onze accountant, firma Van Der Sprong Accountancy te Gouda, zij hebben ook inzicht in onze boekhouding en daarmee toegang tot alle gegevens.
 • The Feedback Company zal uw emailadres en namen ontvangen om u onafhankelijk om referenties te vragen
 • Rentman – Offerte en boekingssysteem
 • Exact Online – Boekhoudpakket
 • Betrokken DJ’s en/of artiesten zullen namen en telefoonnummers ontvangen ter bevordering van de samenwerking tijdens het evenement.


Register van Verwerkingsactiviteiten & Databeveiliging

De Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) als die is aangesteld
Johan Post – Vennoot


Gebruik van persoonsgegevens


Als u gebruik maakt van websites en gerelateerde Diensten die Ambitious aanbiedt, dan kunt u persoonsgegevens met ons delen. Wij verzamelen en maken gebruik van persoonsgegevens die u, of uw bedrijf, direct met ons deelt. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan beschreven in deze verklaring, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven.


Soorten gegevens verzameld


Wanneer u gebruik maakt van onze Diensten, dan kunnen we de volgende gegevens verzamelen:


 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer


De verschillende type persoonsgegevens en waarvoor deze worden verwerkt


Debiteuren
Naam en adresgegevens als wel als telefoon en email; ten behoeve van het kunnen doen van offertes en facturering voor en persoonlijke begeleiding tijdens evenementen. Debiteuren worden tijdens het proces meermalen op de hoogte gesteld van hun rechten onder de AVG-GDPR.


Crediteuren
Naam en adresgegevens als wel als telefoon en email en ook Bank-, BTW- en KVK-nummers; ten behoeve van het kunnen doen van inhuur aanvragen en betaling voor en persoonlijke begeleiding tijdens evenementen. Crediteuren worden tijdens het proces meermalen op de hoogte gesteld van hun rechten onder de AVG-GDPR.


Overige relaties
Naam en adresgegevens als wel als telefoon en email; ten behoeve van een (toekomstige) zakelijke samenwerking. Deze relaties worden op de hoogte gesteld van hun rechten onder de AVG-GDPR.


Gronden voor de verwerking


Wij verwerken uw persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden:


 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Ambitious analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Ambitious verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 


Wij verzamelen uw persoonsgegevens op basis van de gerechtvaardigde belangen of uw toestemming, die u te allen tijde kunt intrekken.


Bewaren van persoonsgegevens


In feite worden alle gegevens in beginstadium van de samenwerking verzameld en actief bewaard en gemuteerd tot aan een evenement. Bij vaste relaties kan dat betekenen dat deze gegevens jarenlang bewaard en bijgewerkt worden. Bij eenmalige opdrachten worden de gegevens na uitvoering van een evenement nog bewaard voor marketing doeleinden met als doel een eventuele vervolgboeking. Echter, iedereen wordt bij aanvang op de hoogte gebracht dat gegevens geanonimiseerd kunnen worden wanneer de samenwerking stopt.


Uw rechten


U heeft het recht op inzage van de informatie die wij verwerken. Als u dat wilt, kunt u direct contact met ons opnemen. We zorgen ervoor dat we u een kopie bezorgen van de gegevens die we over u verwerken. Mogelijk moeten we uw identiteit verifiëren om aan uw verzoek te voldoen. Als u gelooft dat de verstrekte informatie die we over u verwerken niet juist is, dan kunt u contact met ons opnemen om uw informatie te updaten. U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Als u wilt dat wij uw informatie verwijderen, dan kunt u ons op ieder moment informeren. U kunt op elk moment contact met ons opnemen met betrekking tot deze verzoeken. We zullen altijd tijdig reageren, in overeenstemming met de AVG. Mocht u niet tevreden zijn met het antwoord dat u ontvangt, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de betreffende toezichthouder.


Delen met anderen


Alle gegevens zijn in principe alleen toegankelijk voor kantoormedewerkers van Ambitious zoals hierboven aangegeven. Echter, op moment van uitvoering van het evenement is het zeer praktisch en ook in het belang van alle betrokkenen, als er namen en telefoonnummers van contactpersonen onderling worden gedeeld. We zullen uw informatie verder niet delen met anderen zonder uw toestemming, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u, of uw organisatie, met ons heeft afgesloten, of tenzij dit een wettelijke verplichting is.


Doorgifte van persoonsgegevens


Ter realisering van de doeleinden beschreven in deze Privacyverklaring kunnen wij uw gegevens buiten de EER overdragen. Wanneer dit het geval is, zullen wij de juiste maatregelen nemen om er zeker van te zijn dat persoonsgegevens goed beveiligd zijn. Voor overdrachten naar de Verenigde Staten zorgen wij ervoor dat een dergelijke Amerikaanse partij aan het Privacy Shield voldoet. Voor andere overdrachten, kunnen we uw gegevens overdragen aan een door de Europese Commissie erkend land dat met betrekking tot Persoonsgegevens een passend beschermingsniveau biedt.


Analytics


Gegevens die u verstrekt, kunnen worden bewaard voor het maken van statistische analyses, waaronder via Google Analytics en Piwik. Deze statistieken worden gebruikt om de Diensten te optimaliseren. Zo kunnen wij zien hoe onze bezoekers de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren. Waar mogelijk, zullen we deze gegevens pseudonimiseren.


Cookies


Wij willen u op een gebruiksvriendelijke manier relevante en persoonlijke informatie kunnen bieden. Hiervoor maken wij op onze websites gebruik van verschillende soorten cookies. Wij plaatsen bijvoorbeeld cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Denk hierbij aan de mogelijkheid tot reageren, de werking van spamfilters, het afspelen van video en caching om de website sneller te maken. Ook gebruiken wij analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.


In het algemeen worden cookies bewaard voor de duur van de (browser)sessie. Bovendien kan uw IP-adres worden opgeslagen in de logbestanden van onze webserver als u van onze Diensten gebruik maakt. Dit is noodzakelijk om onze Diensten op de juiste manier te beheren en te beveiligen. We gebruiken uw IP-adres niet om uw onlinegedrag te volgen of te registeren. Meestal zijn we niet in staat om uw IP-adres te koppelen aan uw naam, adres of andere identificerende informatie, behalve wanneer u ons dergelijke informatie verstrekt en gebruik blijft maken van hetzelfde IP-adres.


U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Beveiliging


Algemene beschrijving van de technische en organisatorische maatregelen die zijn genomen om persoonsgegevens die Ambitious verwerkt, te beveiligen


Alle verzamelde persoonsgegevens worden bewaard in online databases welke worden gehost op een HTTPS-platform zijnde Rentman voor offertes, boekingen en planningen,  Exact Online voor de financiële boekhouding en The Feedback Company voor referenties.

Daarnaast worden er aanvullende Word, Excel en foto-/videobestanden inzake evenementen bewaard op een online datacenter Stack.com welke tevens is beveiligd op een HTTPS-platform.

De financiële gegevens binnen Exact Online hebben naast de reguliere inlogprocedure tevens een 2-weg verificatiesysteem als extra beveiliging.


Databeveiligingsprocotol


Ambitious is bewust van de verantwoordelijkheid voor de persoonlijke gegevens van zijn relaties. Daarom is ook bewust gekozen om puur met HTTPS-databases te werken.


Mocht er onverhoopt toch een hiaat in de beveiliging worden geconstateerd, zal door de FG direct met de betreffende hosting-maatschappij contact worden opgenomen om alle toegang af te sluiten tot het probleem verholpen is. Daarnaast zal uitvoerig worden onderzocht welke gegevens eventueel kwetsbaar zijn geweest en de eigenaars van deze gegevens zullen hiervan direct op de hoogte worden gesteld.


We zorgen er verder voor dat uw persoonsgegevens tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking worden beveiligd. Wij hebben onder andere de volgende technische en organisatorische maatregelen genomen:


 • Logische toegangscontrole, gebruik van wachtwoorden en mogelijk een tweede factor;
 • Encryptie van data;
 • Pseudonimiseren van data;
 • Het gebruik van Virtual Private Servers (VPN) toegankelijk met de SSH-sleutel;
 • Overdrachten alleen over SSL;
 • Purpose-bound toegangsbeperkingen;
 • Controle van erkende autorisaties.


Websites en Diensten van derden


Onze Diensten omvatten activiteiten gerelateerd aan het leveren van software waarmee onze klanten hun eigen professionele websites kunnen bouwen. Onze klanten bepalen wat soort gegevens zij verzamelen op of via hun website. We verwerken dergelijke gegevens alleen namens onze klanten. Als u vragen heeft over informatie die onze klanten op of via hun website verzamelen, dan kunt u contact opnemen met de organisatie die de website heeft opgezet. Onze klanten bepalen welke andere diensten of plug-ins ze gebruiken. Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op dergelijke andere diensten of plug-ins, noch op websites van derden die worden bezocht via links. We kunnen niet garanderen dat deze derden uw persoonlijke gegevens veilig en betrouwbaar behandelen. Wij adviseren u om de privacyverklaringen van deze partijen te lezen.


Vragen en feedback


We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen.

arrow_drop_up arrow_drop_down